DỊCH VỤ KHÁC

Ls VPLS Thái Minh

Bên cạch các dịch vụ pháp lý cơ bản như: tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng… Văn phòng luật sư Thái Minh còn cung cấp các dịch vụ pháp lý khác , bao gồm:

– Giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc liên quan đến thủ tục hành chính;

– Giúp đỡ khách hàng về mặt pháp lý trong việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại;

– Soạn thảo đơn thư, soạn thảo hợp đồng và soạn thảo các văn bản khác;

– Dịch thuật,  xác nhận giấy tờ,  xác nhận các giao dịch ;

– Giúp đỡ khách hàng thực hiện các công việc khác theo quy định của pháp luật.

Khách hàng của chúng tôi bao gồm: cá nhân, cơ quan, tổ chức. Khi quý khách tìm đến và cần chúng tôi giúp đỡ để thực hiện những công việc kể trên, chúng tôi sẽ tiếp nhận yêu cầu của khách hàng và nhanh chóng triển khai thực hiện một cách có hiệu quả .