VĂN BẢN PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH

Luật sư trong khiếu nại và khởi kiện vụ án hành chính
Khi cá nhân, tổ chức, cơ quan với tư cách là chủ thể tham gia...

CÂU CHUYỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

hay-de-cho-su-tac-trach-vo-cam-voi-noi-dau-biet-so
Bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính
TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH...