CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT NỔI BẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 11/2016

NHỮNG CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT NỔI BẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 11/2016

1.           Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam không được góp vốn vào ngân hàng

Thông tư 134/2016/TT-BTC ban hành quy chế tài chính của công ty mua bán nợ Việt Nam.  (có hiệu lực từ ngày 1/11/2016-Tải Thông tư 134_2016_tt-btc_321992 ), quy định:

 Khi đầu tư vốn ra ngoài, Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam không được góp vốn hoặc đầu tư trực tiếp vào lĩnh vực bất động sản; không được góp vốn, mua cổ phần tại ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư chứng khoán hoặc công ty đầu tư chứng khoán, trừ trường hợp góp vốn thông qua hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu hoặc đầu tư nâng cấp tài sản tiếp nhận, tài sản nhận thay thế nghĩa vụ trả nợ để khai thác, thu hồi…

Bên cạnh đó, Công ty còn được quyền chủ động sử dụng vốn để phục vụ hoạt động kinh doanh theo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn, phát triển vốn và phù hợp với quy định của pháp luật. Trong đó, sử dụng vốn để mua nợ, tài sản cho mục đích kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật; ưu tiên phục vụ quá trình tái cơ cấu, sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp Nhà nước. Việc sử dụng vốn để thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ định của cấp có thẩm quyền phải phù hợp với ngành nghề kinh doanh của công ty. Việc sử dụng vốn để đầu tư, mua sắm tài sản cố định phục vụ hoạt động của Công ty phải đảm bảo: Trang bị phù hợp với nhu cầu; Tuân thủ các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố định; Hạch toán theo dõi tài sản đầu tư, mua sắm theo quy định…

2.           Doanh nghiệp cổ phần hóa phải công bố kết quả bán đấu giá cổ phần lần đầu

Thông tư 115/2016/TT-BTC sửa đổi một số điều của Thông tư 196/2011/TT-BTC hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần. (Có hiệu lực từ ngày ngày 1/11/2016 – Tải Thông tư 115_2016_tt-btc_324411 ), quy định:

Khi doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần đăng ký bán đấu giá cổ phần lần đầu qua Sở Giao dịch chứng khoán phải đồng thời thực hiện việc đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phần.

Đồng thời nhấn mạnh, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thanh toán tiền mua cổ phần trúng đấu giá, doanh nghiệp cổ phần hóa phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin về kết quả bán cổ phần kèm theo xác nhận của ngân hàng thương mại nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt đấu giá. Cổ phần sẽ được đưa vào giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM trong 7 ngày làm việc kể từ ngày Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nhận được thông báo xác nhận kết quả bán đấu giá của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; giá tham chiếu cho ngày giao dịch đầu tiên trên UPCOM được xác định trên cơ sở giá thanh toán bình quân.

3.           Không miễn, giảm tiền thuê đất trong trường hợp đấu giá QSD đất để cho thuê

Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. (Có hiệu lực từ ngày 15/11/2016 – Tải NĐ 135_2016_nd-cp_321851 ), quy định:

–       Không áp dụng miễn, giảm tiền thuê đất trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê.

–       Không áp dụng miễn, giảm tiền sử dụng đất trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp người trúng đấu giá thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất. Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất khi giao đất cho các đối tượng thuộc diện chính sách cải thiện nhà ở được thực hiện theo quy định có liên quan và không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Cũng theo Nghị định này, từ ngày 15/11/2016, giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất từ 30 tỷ đồng trở lên đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; 10 tỷ đồng trở lên với các tỉnh miền núi, vùng cao và từ 20 tỷ đồng với các tỉnh còn lại sẽ do Sở Tài nguyên và Môi trường xác định.

4.           Bán nhà ở xã hội phải nộp từ 50% tiền sử dụng đất cho Nhà nước

Thông tư 139/2016/TT-BTC hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính cho chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và phương pháp xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người mua, thuê được pháp bán lại nhà ở xã hội. (có hiệu lực từ ngày 15/11/2016 – Tải TT 139_2016_tt-btc_324755), quy định:

–       Khi được phép bán lại nhà ở xã hội là căn hộ nhà chung cư, người bán phải nộp cho ngân sách Nhà nước 50% tiền sử dụng đất được phân bổ cho căn hộ đó; 100% tiền sử dụng đất nếu nhà ở xã hội là nhà ở thấp tầng liền kề.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng có quy định chi tiết về việc miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án xây dựng nhà ở xã hội không sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Theo đó, miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất đã được Nhà nước giao, cho thuê để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, bao gồm cả quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội; miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất với toàn bộ diện tích đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội sử dụng quỹ đất 20% của các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị, bao gồm cả phần diện tích đất 20% để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội…

5.           Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại Hàng hóa ASEAN

 Thông tư 22/2016/TT-BTC  thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại Hàng hóa ASEAN (Có hiệu lực từ ngày 15/11/2016 – Tải Thông tư số 22_2016_tt-bct_325243)

Theo đó, hàng hóa nhập khẩu vào lãnh thổ của một nước thành viên từ một nước thành viên khác được coi là có xuất xứ và đủ điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế quan khi có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của một nước thành viên xuất khẩu hoặc không có xuất xứ thuần túy hay không được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của một nước thành viên xuất khẩu, nhưng đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Cũng theo Thông tư này, những công đoạn gia công chế biến như: Bảo đảm việc bảo quản hàng hoá trong tình trạng tốt khi vận chuyển hoặc lưu kho; Hỗ trợ cho việc gửi hàng hoặc vận chuyển; Đóng gói hoặc trưng bày hàng hóa để bán, khi được thực hiện riêng rẽ hoặc kết hợp với nhau, sẽ được xem là giản đơn và không được xét đến khi xác định xuất xứ hàng hoá tại một nước thành viên. Hàng hóa có xuất xứ của một nước thành viên vẫn giữ nguyên xuất xứ ban đầu cho dù nó được xuất khẩu từ một nước thành viên khác, nơi diễn ra các công đoạn gia công, chế biến đơn giản nêu trên.

6.           Những hành vi bị cấm trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP

Thông tư 15/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (dự án PPP). (Có hiệu lực từ ngày 15/11/2016 Tải Thông tư 15_2016_tt-bkhdt_324324 )

 Theo đó các hành vi bị cấm trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP, cụ thể như:

–       Tham dự thầu với tư cách là nhà đầu tư đối với dự án do mình làm bên mời thầu hoặc thực hiện các nhiệm vụ của bên mời thầu;

–       Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định hồ sơ mời thầu đối với cùng một dự án;

–       Tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu đồng thời tham gia thẩm định kết quả sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà đầu tư đối với cùng một dự án;

–        Đưa, nhận, môi giới hối lộ; Thỏa thuận về việc rút khỏi việc dự thầu hoặc rút đơn dự thầu được nộp trước đó để một hoặc các bên tham gia thỏa thuận thắng thầu;

–       Trình bày sai một cách cố ý hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu của một bên trong đấu thầu nhằm thu được lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác hoặc nhằm trốn tránh bất kỳ một nghĩa vụ nào…

7.           Ngân hàng phải chuyển đổi hoạt động ngoại hối cơ bản trước tháng 11/2017

Theo Thông tư 28/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2014/TT-NHNN của Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam hướng dẫn về phạm vi ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. (Có hiệu lực từ ngày 18/11/2016 – Tải Thông tư 28_2016_tt-nhnn_295594), theo đó:

Ngân hàng thương mại, công ty tài chính tổng hợp, công ty tài chính bao thanh toán, công ty tài chính tín dụng tiêu dùng, công ty cho thuê tài chính, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã được cấp phép thực hiện một hoặc một số hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước, thị trường quốc tế phải thực hiện chuyển đổi sang Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động với nội dung kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và/hoặc trên thị trường quốc tế trong phạm vi do Ngân hàng Nhà nước quy định; với các hoạt động khác, phải chuyển đổi sang văn bản chấp thuận có thời hạn.

Trong đó, thời gian thực hiện chuyển đổi đến ngày 31/10/2017; quá thời hạn này, ngân hàng thương mại, công ty tài chính tổng hợp, công ty tài chính bao thanh toán, công ty tài chính tín dụng tiêu dùng, công ty cho thuê tài chính, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép phải chấm dứt các hoạt động ngoại hối không thực hiện chuyển đổi hoặc không được chuyển đổi do không đáp ứng các điều kiện theo quy định.

8.           Chủ đầu tư phải cập nhật thông tin về dự án

Thông tư 13/2016/TT-BKHĐT  quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước. (có hiệu lực từ ngày 20/11/2016 – Tải Thông tư 13_2016_tt-bkhdt_323891)

Các thông tin về chương trình, dự án đầu tư có vốn Nhà nước phải được cập nhật vào Hệ thống thông tin nghiệp vụ tại địa      chỉ https://dautucong.mpi.gov.vn trong 7 ngày kể từ ngày chương trình, dự án được phê duyệt đầu tư.

Cũng theo Thông tư này, trong quá trình thực hiện chương trình, dự án đầu tư, chậm nhất là 7 ngày làm việc kể từ khi có điều chỉnh hoặc phát sinh, phải cập nhật các thông tin: Phê duyệt điều chỉnh dự án; Phê duyệt, điều chỉnh thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch, kết quả lựa chọn nhà thầu; Hợp đồng, điều chỉnh hợp đồng; Kế hoạch vốn được cấp; Giá trị nghiệm thu, giá trị giải ngân; Thông tin về đánh giá, kiểm tra… Ngoài ra, các thông tin phải cập nhật định kỳ hằng tháng bao gồm: Khối lượng thực hiện tại hiện trường; Thông tin hình ảnh hoặc phim về hiện trạng thi công tại hiện trường đối với dự án có cấu phần xây dựng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *