NHỮNG HỢP ĐỒNG VỀ NHÀ ĐẤT KHÔNG BẮT BUỘC PHẢI CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC

NHỮNG HỢP ĐỒNG VỀ NHÀ ĐẤT KHÔNG BẮT BUỘC PHẢI CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC

Theo quy định của pháp luật, các hợp đồng về nhà đất phải được công chứng, chứng thực mới có giá trị pháp lý. Tuy nhiên, vẫn có những hợp đồng về nhà đất không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. Cụ thể là các loại hợp đồng sau đây:

VPLS TháiMinh

1. Hợp đồng về quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Theo điểm a, điểm b khoản 3 Điều 167 Luật đất đai 2013, các loại hợp đồng kinh doanh bất động sản sau không cần công chứng, chứng thực: 

– Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

– Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp;

– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản.

2. Hợp đồng về nhà ở

Theo khoản 2 Điều 122 Luật Nhà ở 2014, không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng đối với các loại hợp đồng về nhà ở sau đây:

Đối với trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương; mua bán, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; mua bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư; góp vốn bằng nhà ở mà có một bên là tổ chức; cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các bên có nhu cầu.

3. Hợp đồng kinh doanh bất động sản

Theo Điều 17 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, Hợp đồng kinh doanh bất động sản phải được lập thành văn bản. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên.

 Các loại hợp đồng kinh doanh bất động sản gồm:

– Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng;

– Hợp đồng cho thuê nhà, công trình xây dựng;

– Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng;

– Hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất;

– Hợp đồng chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản.

————————————————————————

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THÁI MINH

Địa chỉ: Số 20, phố Viên, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0981 263 166 / 0916 543 689

EmailLuatthaiminh@gmail.com

 Facebook: https://www.facebook.com/luatthaiminh.vn

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *