Tranh chấp về nuôi con khi ly hôn ?

   Ly hôn là chấm dứt quan hệ hôn nhân do Tòa án quyết định theo yêu cầu của vợ hoặc của chồng hoặc cả hai vợ chồng, hủy bỏ các trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm của hôn nhân và các ràng buộc dân sự khác.

Các tranh chấp trong quá trình giải quyết ly hôn gồm:

Về con chung: Tranh chấp quyền trực tiếp nuôi con; Tranh chấp về nghĩa vụ cấp dưỡng,..

Về tài sản: Tranh chấp về tài sản chung, tài sản riêng

Về nợ chung: Tranh chấp về các khoản nợ phát sinh trong quan hệ hôn nhân.

Trong bài viết này, chúng tôi chỉ đề cập đến vấn đề tranh chấp con chung khi ly hôn.

Con chung là gì ?

   Con chung là con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân; Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân; Con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận là con chung của vợ chồng.

Trường hợp cha, mẹ không thừa nhận con thì phải có chứng cứ và phải được Tòa án xác định.

Các tranh chấp về con chung khi ly hôn

Tranh chấp quyền trực tiếp nuôi conly hôn nuôi con

   Về nguyên tắc, vợ chồng có thể thỏa thuận người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ và quyền của các bên sau khi ly hôn. Tuy nhiên nếu không thỏa thuận được thì Tòa án sẽ quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi mọi mặt của con đặc biệt là các điều kiện cho sự phát triển về thể chất, bảo đảm việc học hành và các điều kiện cho sự phát triển tốt về tinh thần.

   Điều kiện về vật chất, bao gồm: Ăn, ở, sinh hoạt, điều kiện học tập…các yếu tố đó dựa trên thu nhập, tài sản, chỗ ở của cha mẹ.

   Điều kiện về tinh thần, bao gồm: Thời gian chăm sóc, dạy dỗ, giáo dục con; sự yêu thương, tình cảm đối với con từ trước đến nay; điều kiện cho con vui chơi giải trí, nhân cách đạo đức, trình độ học vấn … của cha mẹ.

   Những “thói hư, tật xấu”, thời gian hạn chế sẽ là một yếu tố gây trở ngại trong việc giành quyền trực tiếp nuôi con.

   Nguyện vọng của con: Là việc người con mong muốn được sống với ai (trong trường hợp con từ đủ 7 tuổi trở lên).sau-ly-hon-cha-me-duy-tri-viec-tham-nom-con-nhu-the-nao-hinh-anh1

   Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Quyền và nghĩa vụ cấp dưỡng cho con sau ly hôn

   Người không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con. Đây là nghĩa vụ của cha, mẹ; do đó, không phân biệt người trực tiếp nuôi con có khả năng kinh tế hay không, người không trực tiếp nuôi con vẫn phải có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con.

   Nếu như người không trực tiếp nuôi con trốn tránh không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng thì người trực tiếp nuôi con có thể yêu cầu Toà án buộc bên kia phải cấp dưỡng nuôi con. Việc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con là nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con.

   Tiền cấp dưỡng nuôi con bao gồm những chi phí tối thiểu cho việc nuôi dưỡng và học hành của con và do các bên thoả thuận. Trong trường hợp các bên không thoả thuận được thì tuỳ vào từng trường hợp cụ thể, vào khả năng của mỗi bên mà quyết định mức cấp dưỡng nuôi con cho hợp lý.tu-van-ve-van-de-gianh-quyen-nuoi-con-sau-khi-ly-hon-11027

   Về phương thức cấp dưỡng do các bên thoả thuận định kỳ hàng tháng, hàng quý, nửa năm, hàng năm hoặc một lần.

Dịch vụ pháp lý của Văn phòng Luật sư Thái Minh trong lĩnh vực Hôn nhân và Gia đình

1/ Hướng dẫn, tư vấn thủ tục ly hôn;

2/ Hướng dẫn, tư vấn chuẩn bị hồ sơ ly hôn ? Các tài liệu chứng cứ để chứng minh khi có tranh chấp về nuôi con, về tài sản và nợ chung khi ly hôn;

3/ Luật sư tham gia với tư cách là Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho khách hàng từ khi vụ án bắt đầu đến khi kết thúc thi hành án;

4/ Các dịch vụ pháp lý khác theo yêu cầu của khách hàng và theo quy định pháp luật.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THÁI MINH

Địa chỉ: Số 20, phố Viên, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0981 263 166 / 0916 543 689

Email: Luatthaiminh@gmail.com

 https://www.facebook.com/luatthaiminh.vn/

 

 Ngày 08.12.2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *