Văn phòng luật sư Thái Minh

TIẾP NHẬN VỤ VIỆC

HOTLINE
0981 263 166

Bản tin pháp luật

Xem tất cả >>

Câu chuyện pháp lý

Xem tất cả >>

Phí dịch vụ luật sư

  • PHÍ DỊCH VỤ PHÁP LÝ CỦA LUẬT SƯ

    PHÍ DỊCH VỤ PHÁP LÝ CỦA LUẬT SƯ Dịch vụ pháp lý của Văn phòng Luật sư Thái Minh là dịch vụ được cung cấp bởi các Luật sư chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm với mục đích thực hiện ...

Xem tất cả >>

CÁC NGHỊ QUYẾT HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2003

CÁC NGHỊ QUYẾT HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2003

1. Nghị quyết 03/2004/NQ-HĐTP ngày 02 tháng 10 năm 2000: Hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thức nhất những quy định chung” của BLTTHS năm 2003

Tải Nghị quyết 03_2004_nq-hdtp_52529

2. Nghị quyết  số 04/2004/NQ- HĐTP ngày 05 tháng 11 năm 2004:  Hướng dẫn thi hành một số quy đinh phần thứ ba “xét xử sơ thẩm” của BLTTHS năm 2003

Tải Nghị quyết 04_2004nq-hdtp-huong-dan-thi-hanh-mot-so-quy-dinh-phan-thu-ba-xet-xu-so-tham-cua-bltths-nam-2003

3. Nghị quyết số 05/NQ-HĐTP ngày 08/12/2005:   Hướng dẫn thi hành một số quy đinh phần thứ tư “xét xử phúc thẩm” của BLTTHS năm 2003

Tải Nghị quyết 05_2005nq-hdtp-huong-dan-thi-hanh-mot-so-quy-dinh-phan-thu-tu-xet-xu-phuc-tham-cua-bltths-nam-2003