ĐẤT ĐƯỢC TẶNG CHO HAI VỢ CHỒNG NHƯNG GIẤY TỜ CHỈ ĐỨNG TÊN CHỒNG THÌ CÓ PHẢI LÀ TÀI SẢN CHUNG ?

ĐẤT ĐƯỢC TẶNG CHO HAI VỢ CHỒNG NHƯNG GIẤY TỜ CHỈ ĐỨNG TÊN CHỒNG THÌ CÓ PHẢI LÀ TÀI SẢN CHUNG ?

 

HỎI:
Bố mẹ chồng tặng cho vợ chồng tôi một mảnh đất nhưng chồng tôi lại làm sổ đỏ đứng tên chồng tôi. Vậy tôi có quyền gì không? Tôi xin chân thành cảm ơn.!
TRẢ LỜI
Tại khoản 1 Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 có quy định: “Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.”
Có thể thấy mảnh đất bố mẹ chồng bạn tặng cho vợ chồng bạn là tài sản chung.
Tại Điều 34 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về đăng ký quyền sở hữu và quyền sử dụng đối với tài sản chung như sau:

“1. Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng phải ghi tên cả hai vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

2. Trong trường hợp giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản chỉ ghi tên một bên vợ hoặc chồng thì giao dịch liên quan đến tài sản này được thực hiện theo quy định tại Điều 26 của Luật này; nếu có tranh chấp về tài sản đó thì được giải quyết theo quy định tại khoản 3 Điều 33 của Luật này”

Tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 126/2014/NĐ – CP quy định: “Đối với tài sản chung của vợ chồng đã được đăng ký và ghi tên một bên vợ hoặc chồng thì vợ, chồng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đất để ghi tên của cả vợ và chồng.”
Như vậy, bạn có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp đổi GCNQSDĐ đứng tên cả hai vợ chồng. !

———————————————-

–         Để nhận được hỗ trợ vui lòng liên hệ: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THÁI MINH

–         Địa chỉ: Số 20, phố Viên, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

–         Điện thoại: 0981 263 166 / 0916 543 689

–         Email: Luatthaiminh@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *