Hệ thống văn bản pháp luật hôn nhân và gia đình

 Luật hôn nhân và gia đình năm 1959

Hiệu lực từ: 13/01/1960 đến 03/01/1987

HỆ THỐNG PHÁP LUẬT
HỆ THỐNG PHÁP LUẬT

Luật hôn nhân và gia đình năm 1986

Hiệu lực từ : 03/01/1987 – 01/01/2001

Các văn bản hướng dẫn:

  1. Công văn của toà án nhân dân tối cao số 24/1999/khxx ngày 17 tháng 3 năm 1999 về việc giải đáp bổ sung một số vấn đề về áp dụng pháp luật
  2. Nghị định của chính phủ số 184-cp ngày 30-11-1994 quy định về thủ tục kết hôn, nhận con ngoài giá thú, nuôi con nuôi, nhận đỡ đầu giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài
  3. Pháp lệnh số 28-l/ctn ngày 02/12/1993 của uỷ ban thường vụ quốc hội hôn nhân và gia đình giữa công dân việt nam với người nước ngoài
  4. Nghị định của hội đồng bộ trưởng số 12-hđbt ngày 1-2-1989 về thủ tục kết hôn giữa công dân việt nam với người nước ngoài tiến hành trước cơ quan có thẩm quyền của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  5. Nghị quyết của hội đồng thẩm phán toà án nhân dân tối cao số 01/nq-hđtp ngày 20 tháng 01 năm 1988 hướng dẫn áp dụng một số quy định của luật hôn nhân và gia đình

Luật hôn nhân và gia đình năm 2000

Hiệu lực từ 01/01/2001 – 01/01/2015

Các văn bản hướng dẫn:

  1. Nghị quyết 35/2000/nq-qh10 về việc thi hành luật hôn nhân và gia đình
  2. Nghị định của chính phủ số 70/2001/nđ-cp ngày 03 tháng 10 năm 2001 quy định chi tiết thi hành luật hôn nhân và gia đình
  3. Nghị quyết của hội đồng thẩm phán toà án nhân dân tối cao số 02/2000/nq-hđtp ngày 23 tháng 12 năm 2000 hướng dẫn áp dụng một số quy định của luật hôn nhân và gia đình năm 2000
  4. Nghị định của chính phủ số 87/2001/nđ-cp ngày 21 tháng 11 năm 2001 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình
  5. Nghị định của chính phủ số 68/2002/nđ-cp ngày 10 tháng 7 năm 2002 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật hôn nhân và gia đènh về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
  6. Nghị quyết của hội đồng thẩm phán toà án nhân dân tối cao số 01/2003/nq-hđtp ngày 16 tháng 4 năm 2003 hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình
  7. Nghị định số 69/2006/nđ-cp sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 68/2002/nđ-cp ngày 10 tháng 7 năm 2002 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
  8. Nghị định số 110/2013/nđ-cp quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
  9. Nghị định số 24/2013/nđ-cp quy định chi tiết thi hành một số điều của luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 (01/01/2015 – nay )

Các văn bản hướng dẫn:

  1. Nghị định số 126/2014/nđ-cp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hôn nhân và gia đènh
  2. Nghị định số 10/2015/nđ-cp quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vè mục đích nhân đạo
  3. Thông tư liên tịch số: 01/2016/ttlt-tandtc-vksndtc-btp hướng dẫn thi hành một số quy định của luật hôn nhân và gia đình
  4. Nghị định số 98/2016/nđ-cp sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số10/2015/nđ-cp ngày 28 tháng 01 năm 2015 của chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vè mục đích nhân đạo

 

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THÁI MINH

Địa chỉ: Số 20, phố Viên, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0981 263 166 / 0916 543 689

Email: Luatthaiminh@gmail.com

https://www.facebook.com/luatthaiminh.vn/

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *